Ionic transport in silica xerogels investigated by dynamic current voltagecharacteristics. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ionic transport in silica xerogels investigated by dynamic current voltagecharacteristics.

Abstrakt

Podano wstępne rezultaty badania transportu ujemnych jonów w kserożelach Si02 w warunkach wysokiego gradientu temperatury w próbce, wywołanego jej ekstremalnie niską przewodnością cieplną. Uzyskane charakterystyki pozostają w zgodzie z przewidywaniami teoretycznymi. Na ich podstawie określono znak jonów, ich ruchliwość i energię aktywacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
OPTICA APPLICATA nr 33, strony 83 - 89,
ISSN: 0078-5466
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sodolski H., Grygiel P., Tomaszewicz W.: Ionic transport in silica xerogels investigated by dynamic current voltagecharacteristics. // OPTICA APPLICATA. -Vol. 33., nr. 1 (2003), s.83-89
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi