Ionophores in polymeric membranes for selective ion recognition:impedance studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ionophores in polymeric membranes for selective ion recognition:impedance studies

Abstrakt

W pracy badano dwa typy elektrod: membranowe elektrody jonoselektywne (ISE) oraz elektrody nowego typu all-solid-state (AAS). Elektrody AAS zawierają przewodzącą warstwę polimerową na węglu szklistym lub platynie, na który nałożona jest membrana zawierająca jonofor. Do badań użyto dwa jonofory: p-tert-butylokaliks[4]aren-korona-4 (L1) selektywnie kompleksująca jony Na+ oraz kaliks[4]aren-korona-6 (L2) selektywnie kompleksująca jony Cs+. Współczynniki selektywności wyznaczone dla elektrod z jonoforami L1 i L2 wynoszą odpowiednio: logKNa/Cs=-2.6 i logK Cs/Na=-2.4. Porównano charakterystyki i właściwości obu typów elektrod. Zbadano również opór membrany PCV z jonoforami L1 i L2, ich przewodnictwo i wyznaczono współczynniki Warburg'a.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ELECTROCHIMICA ACTA nr 51, strony 2120 - 2128,
ISSN: 0013-4686
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lisowska-Oleksiak A., Lesińska U., Nowak A., Bocheńska M.: Ionophores in polymeric membranes for selective ion recognition:impedance studies// ELECTROCHIMICA ACTA. -Vol. 51., (2006), s.2120-2128
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi