Islam versus Architecture and Urban Order in the Time of Changes : Social and Cultural Aspects of Housing Architecture Transformation in the Arab Countries of Northern Africa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Islam versus Architecture and Urban Order in the Time of Changes : Social and Cultural Aspects of Housing Architecture Transformation in the Arab Countries of Northern Africa

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem obserwacji tradycyjnej i współczesnej zabudowy mieszkaniowej przeprowadzonych przez autora w Algierii (1978) i Libii (1984-1988). Realizowane obecnie struktury i kultywowane formy zamieszkiwania wzorowane są na rozwiązaniach ''zachodnich'' odmiennych od rozwiązań tradycyjnych. Są one niedostosowane do wymogów środowiska naturalnego i pozostają w sprzeczności z zasadami określonymi przez Koran i sunnę. Rozdźwięk pomiędzy wymogami religijnymi a warunkami tworzonymi przez współczesne modernistyczne rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne powodują liczne niedogodności, które często uniemożliwiają ich mieszkańcom realizację stylu życia i form zachowań zgodnych z wymogami islamu oraz odwiecznymi zwyczajami.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Chojnacki M.: Islam versus Architecture and Urban Order in the Time of Changes : Social and Cultural Aspects of Housing Architecture Transformation in the Arab Countries of Northern Africa // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi