Iterative Algorithms for Multilayer Optimizing Control - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Iterative Algorithms for Multilayer Optimizing Control

Abstrakt

Monografia przedstawia struktury, koncepcje i algorytmy dla wielowarstwowego sterowania optymalizującego procesami przemysłowymi będące w przeważającym stopniu wynikiem badań prowadzonych przez jej autorów. Metodologie i algorytmy sterowania są starannie ilustrowane wynikami symulacji dla wybranych przykładowych systemów. Oprócz tego przedstawione są zastosowania do realnych obiektów przemysłowych: kolumny destylacyjnej etyliny, linii technologicznej dla destylacji styrenu oraz przemysłowego pieca grzewczego wlewków dla procesu walcowania. Dekompozycja czasowa została zastosowana do hierarchicznego sterowania zintegrowanym systemem biologicznego oczyszczania ścieków. Wykorzystano różne skale czasu w dynamice wewnętrznej procesów. Sterowanie realizowane jest przy pomocy krzepko dopuszczalnego algorytmu predykcyjnego rozproszonego pomiędzy warstwami struktury sterowania, które operują w rożnych skalach czasu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Brdyś M., Tatjewski P.: Iterative Algorithms for Multilayer Optimizing Control. : , 2005.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi