Izolacja lotnych związków organicznych z próbek wody. Metody i aparatura. Analysis of volatile organic compounds (VOCs) in water samples. Methods and apparatus. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Izolacja lotnych związków organicznych z próbek wody. Metody i aparatura. Analysis of volatile organic compounds (VOCs) in water samples. Methods and apparatus.

Abstrakt

Omówiono techniki wykorzystywane do przygotowania próbek wody do oznaczeń analitów z grupy lotnych związków organicznych (VOCs) za pomocą chromatografii gazowej. Opisano wady i zalety takich technik jak: bezpośrednie dozowanie próbki wody do kolumny chromatograficznej, ekstrakcja rozpuszczalnikiem, ekstrakcja do fazy stałej lub stacjonarnej, ekstrakcja membranowa oraz analiza fazy nadpowierzchniowej. Omówiono także nowe rozwiązania i techniki wykorzystywane do oznaczeń lotnych związków organicznych w próbkach wody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Marczak M., Wolska L., Namieśnik J.: Izolacja lotnych związków organicznych z próbek wody. Metody i aparatura. Analysis of volatile organic compounds (VOCs) in water samples. Methods and apparatus.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi