Jak efektywnie ograniczyć ciepło odpadowe z elektrowni jądrowej? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jak efektywnie ograniczyć ciepło odpadowe z elektrowni jądrowej?

Abstrakt

Krótko scharakteryzowano obecny stan i perspektywy rozwoju energetyki jądrowej. Przedstawiono dotychczasowe światowe doświadczenia w wykorzystaniu elektrowni jądrowych do produkcji ciepła oraz projekty przystosowania elektrowni jądrowych do przekazywania ciepła odbiorcom zewnętrznym. Dokonano wstępnej analizy techniczno-ekonomicznej proponowanego układu elektrowni, zapewniającego dostawę ciepła sieciowego w warunkach krajowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 115 - 121,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Reński A.: Jak efektywnie ograniczyć ciepło odpadowe z elektrowni jądrowej?// Rynek Energii. -., nr. nr 1(86) (2010), s.115-121
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi