''Jak szybko biega współczesny Filipiades?'' czyli o prawie łączności elektronicznej w europejskim modelu społeczeństwa informacyjnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

''Jak szybko biega współczesny Filipiades?'' czyli o prawie łączności elektronicznej w europejskim modelu społeczeństwa informacyjnego

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji strony 83 - 96
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Nawrot J.: ''Jak szybko biega współczesny Filipiades?'' czyli o prawie łączności elektronicznej w europejskim modelu społeczeństwa informacyjnego// Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika i Rafała Majewskiego ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych. Gdańsk: PG WZiE Katedra Nauk Społecznych, 2008, s.83-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi