Jaki uniwersytet, taka internacjonalizacja, czyli o tym, jak i dlaczego kwestia modelu uniwersytetu ma wpływ na jego internacjonalizację na przykładzie Polski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jaki uniwersytet, taka internacjonalizacja, czyli o tym, jak i dlaczego kwestia modelu uniwersytetu ma wpływ na jego internacjonalizację na przykładzie Polski

Abstrakt

Dyskurs w szkolnictwie wyższym na temat modelu uniwersytetu nie odnosi się bezpośrednio do internacjonalizacji, jednakże rola i postrzeganie umiędzynarodowienia w środowisku akademickim jest różne. W środowisku wspierającym tradycyjny model uczelni internacjonalizacja traktowana jest implicite. Wynika z wolności nauki i badań oraz dążeniu do zgłębiania i zdobywania wiedzy (nauka nie ma narodowości, L. Pasteur). Jako taka nie jest jednak celem uniwersytetu. Uniwersytet tradycyjny – co widać na przykładzie Polski - nie jest instytucjonalnie przystosowany do radzenia sobie z wyzwaniami internacjonalizacji. Polskie uniwersytety zorganizowane są wokół idei społeczności naukowców (community of scholars) gdzie silna autonomia (samorządność, wolność akademicka) idzie w parze z silną hierarchizacją naukową i słabą (służebną) pozycją administracji. Jakkolwiek więc chętnie korzystają z programów wymiany międzynarodowej, ich poziom internacjonalizacji zarówno mierzony liczbą studentów zagranicznych (edukacja) jak i publikacji (nauka) pozostaje słaby. W uniwersytecie przedsiębiorczym internacjonalizacja uzyskuje zarówno odpowiednią wagę (podejście strategiczne) jak i uwarunkowania wewnętrzne (organizacja, administracja profesjonalna). Akceptacja pewnego rodzaju urynkowienia i uspołecznienia szkolnictwa wyższego powoduje, iż internacjonalizacja staje się formą odpowiedzi na wyzwania współczesnego otoczenia rynkowego (globalizacja, postęp techniczny, rozwój komunikacji, mobilność międzynarodowa). Łatwiej jest realizować internacjonalizację na uniwersytecie typu przedsiębiorczego, ponieważ jest on do tego przygotowany ideowo i organizacyjnie. Poniżej podsumowane zostały elementy przystosowania do internacjonalizacji w uniwersytecie tradycyjnym i przedsiębiorczym.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 416 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Dom Wydawniczy ELIPSA 2017)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W:Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty strony 61 - 74
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Wysocka K.: Jaki uniwersytet, taka internacjonalizacja, czyli o tym, jak i dlaczego kwestia modelu uniwersytetu ma wpływ na jego internacjonalizację na przykładzie Polski// Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty/ ed. Bianka Siwińska; Grzegorz Mazurek Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2017, s.61-74
Bibliografia: test
 1. Ackoff, R.L. Projektowanie ideału: kształtowanie przyszłości organizacji, Wharton School Publishing - Koźmiński Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2007
 2. Altbach, P.G., Knight, J. "The internationalization of higher education: Motivations and realities." Journal of studies in international education 11.3-4 (2007): 290-305. otwiera się w nowej karcie
 3. Coelen, R. , J.Bo, Breathtaking scale of higher education internationalization, University World News, 15 July 2016 Issue No:422
 4. Dziedziczak-Foltyn, A. , Percepcja przemian instytucji szkoły wyższej -szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym, "NiSW", nr 1-2/43-44/2014 otwiera się w nowej karcie
 5. Etzkowitz, H. et al, The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, Elsevier, Research Policy 29 2000. 313-330. otwiera się w nowej karcie
 6. Granitzka, A et al, The Bureaucraitsation of Universities, Minerva 36:27-41, Kulver Academic publishers, 1998
 7. Knight, J. Updated definition of internationalization. International higher education, (33) (2015). otwiera się w nowej karcie
 8. Kobylarek, A. Uniwersytet wobec konieczności paradygmatycznej zmiany, 2016
 9. Kwiek, M., The internationalisation of academic profession in Europe. A quantitative study of 11 nations, Educational Studies -Voprosy Obrazowania, Moscow 2015 otwiera się w nowej karcie
 10. Kwiek, M., The unfading power of collegiality? University governance in Poland in European comparative and quantitative perspective, International Journal of Educational Development 43 (2015) 77-89, Elsevier Ltd. otwiera się w nowej karcie
 11. Kwiek, M., Umiędzynarodowienie badań naukowych -polska kadra akademicka z perspektywy europejskiej, NiSW, 1(45)/2015 otwiera się w nowej karcie
 12. Leja, K. Normy akademickie wyznacznikami tworzenia strategii uniwersytetu?, Prace Naukowe WSZiP nr 17 (1)2012
 13. Enders J. , Fulton O. (eds.), Higher Education in Globalising World, Springer Scuence+Business Media B.V. 2002 otwiera się w nowej karcie
 14. Neave, G. The stakeholder perspective historically explored, Springer Scuence+Business Media B.V. 2002 otwiera się w nowej karcie
 15. Rüegg, W. A History of the University in Europe: Volume 4, Universities since 1945, Cambridge University Press, 16.12.2010 -635
 16. Wächter, B. "Internationalisation at home-the context." Crowther, P./Joris, M./Otten, M./Nilsson, B./Teekens, J./Wächter, B.: Internationalisation at home. A Position Paper. European Association for International Education EAIE (Hg). Amsterdam (2000): 5-13. otwiera się w nowej karcie
 17. Waechter B., Maiworm F. (eds.) , English Taught Programmes in European Higher Education, ACA Paper on International Cooperation in Education, Lemmens 2014 otwiera się w nowej karcie
 18. Ziman, J. Non-instrumental roles of science, Science and Engineering Ethics 9 (2003), 17-27 otwiera się w nowej karcie
 19. Pozostałe źródła:
 20. W opracowaniu zostały wykorzystane elementy wywiad z dr hab. Markiem Frankowiczem, Z-cą Kierownika Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ (2008-15), ekspertem Bolońskim (przez cały okres funkcjonowania Zespołu Promotorów/Ekspertów Bolońskich), ekspertem MNiSW oraz MEN w pracach nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji. otwiera się w nowej karcie
 21. EAIE Forum Magazine, Discussing International Education, Summer 2016 Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities, EUA publications 2015
 22. Internationalisation of Higher Education, 2015, DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHESION POLICIES, CULTURE AND EDUCATION Education at a Glance 2015, OECD Indicators, OECD Publishing 2015 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 112 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi