Jakość krajobrazu wyrazem jakości systemu OOS. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość krajobrazu wyrazem jakości systemu OOS.

Abstrakt

W artykule omówiono potrzebę wzmocnienia roli krajobrazu w systemie OOS. Uznano, że jakość krajobrazu jest wyznacznikiem prawidłowości przeprowadzenia procedury OOS. Oceniono, że dotychczasowe sposoby ochrony krajobrazu były mało skuteczne z powodu traktowania go w OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska oraz bagatelizowania jego znaczenia. Stało się punktem wyjścia dla zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazu. Przedstawiona metoda badania sąsiedztwa funkcji, formy i znaczeń, pozwala właściwie ocenić wpływ planowanych przedsięwzięć na środowisko (w tym krajobraz) i określić odpowiednie działania łagodzące. Proponowane podejście nie tylko podnosi rangę krajobrazu w stosunku do innych elementów środowiska, ale też zwiększa efektywność procedury OOS w odniesieniu do środowiska jako systemu, umożliwiając jego lepszą ochronę i kształtowanie.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Jakość krajobrazu wyrazem jakości systemu OOS. // . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi