Jakość osadów dennych ze stawów hodowli ryb łososiowatych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość osadów dennych ze stawów hodowli ryb łososiowatych

Abstrakt

Podstawowe zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z hodowlą ryb łososiowatych to przede wszystkim odprowadzanie do wód powierzchniowych wód poprodukcyjnych oraz problemy zagospodarowania osadów dennych. Osady te, powstające w wyniku hodowli ryb oraz w procesach oczyszczania wód poprodukcyjnych, zawierają najczęściej około 90-99% wody i ze względu na ich dużą objętość i płynną konsystencję są trudne do zagospodarowania. W pracy przedstawiono wyniki badań osadów dennych pochodzących ze stawów hodowli pstrągów zlokalizowanych w okolicach Trójmiasta. Analizowano próby osadów dennych z dwóch hodowli pobierane w trzech seriach w latach 2003 i 2004. Wykonano oznaczenia podstawowych parametrów fizyczno-chemicznych, zawartości wybranych metali ciężkich oraz badania mikrobiologiczne (na obecność bakterii z rodzaju Salmonella) i parazytologiczne Wyniki badań wskazują, że osady denne pobrane ze stawów zawierają znacznie większy ładunek zanieczyszczeń w porównaniu z osadami pobranymi z kanałów dopływowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Czerwionka K., Kulbat E., Quant B.: Jakość osadów dennych ze stawów hodowli ryb łososiowatych// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi