Jakość powietrza wewnętrznego - lotne związki organiczne jako wskaźnik jakości powietrza wewnętrznego = Indoor air quality - volatile organic compounds as an indicator of the quality of indoor air - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość powietrza wewnętrznego - lotne związki organiczne jako wskaźnik jakości powietrza wewnętrznego = Indoor air quality - volatile organic compounds as an indicator of the quality of indoor air

Abstrakt

Pomieszczenia zamknięte z jednej strony są barierą chroniącą przed negatywnymi czynnikami środowiska, zmiennymi warunkami pogodowymi - deszczem, wiatrem, niską lub wysoką temperaturą, z drugiej jednak strony - w zamkniętych wnętrzach nastepuje często kumulacja toksycznych związków organicznych i nieorganicznych, co nie pozostaje bez wpływu na ludzkie zdrowie.Głównym celem badań jest oszacowanie jakości powietrza wewnętrznego pod względem zawartości lotnych zwiazków organicznych w pomieszczeniach mieszkalnych na terenie Trójmiasta, z wykorzystaniem techniki dozymetrii pasywnej na etapie pobierania próbek analitów.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, t. 2 strony 303 - 315
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B.: Jakość powietrza wewnętrznego - lotne związki organiczne jako wskaźnik jakości powietrza wewnętrznego = Indoor air quality - volatile organic compounds as an indicator of the quality of indoor air// Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, t. 2/ ed. red. J. Ozonek; A. Pawłowski ; Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2009, s.303-315
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 157 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi