Jakośc przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakośc przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych

Abstrakt

Kwestia jakosci przesztrzeni publicznej jest osią procesu reurbanizacji wielkiego osiedla. Oznacza on transformację przestrznną i kulturową modernistycznej monostruktury mieszkaniowej. Nowe inwestycje wprowadzić powinny w obszar osiedla zróżnicowanie funkcjonalne, architektoniczne oraz organizacyjne. Czynnikami regulujacymi dynamikę przemian są przede wszystkim czynniki zewnętrzne ponadlokalne. Nadanie nowej, miejskiej struktury amorficznym przestrzeniom ''międzyblokowym'' przebiega dwutorowo: ku wytworzeniu przestrzeni półpublicznej, społecznej oraz ku wytworzeniu przestrzeni publicznej reprezentacyjnej. Pierwsza determinuje rozwój kultury zamieszkania na poziomie relacji sąsiedzkich, kameralnych, druga warunkuje identyfikacje pozytywna na poziomie lokalnej społeczności dzielnicy. Przestrzeń publiczna reurbanizowanego blokowiska włączona zostaje w system przestrzeni ogólnomiejskich. Jest uniwersalna platformą wymiany kulturalnej i kultywowania miejskiego stylu życia.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Rembarz G.: Jakośc przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi