Jakość przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacjiwielkich osiedli mieszkaniowych na przykładach niemieckich.Rozprawa doktorska /2.02.2005/Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Kochanowski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacjiwielkich osiedli mieszkaniowych na przykładach niemieckich.Rozprawa doktorska /2.02.2005/Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Kochanowski

Abstrakt

Praca dotyczy zagadnień transformacji strukturalnej osiedli mieszkaniowych powstałych w okresie od 1965 do ok. 1989 roku analizowanych na przykładzie miast byłej NRD. Przedmiotem pracy jest rozpoznanie zagadnienia jakości przestrzeni publicznej uznanej za wyznacznik poziomu reurbanizacji wielkiego osiedla. Celem pracy było:1. uporządkowanie stanu wiedzy w zakresie roli zagadnień jakości przestrzeni publicznej w procesie transformacji strukturalnej wielkich osiedli byłej NRD. Nazwanej w pracy procesem reurbanizacji,2. sformułowanie ogólnych wniosków odnośnie możliwości zastosowania doświadczeń niemieckich w przebudowie polskich wielkich osiedli.Zmiany stylu życia dokonujące się po roku 1989 wymagają dostosowania powojennego środowiska mieszkaniowego miast postsocjalistycznych do współczesnych standardów europejskich. "Blokowiska" stanowią w krajach środkowo-wschodniej Europy zasadniczą część tkanki miejskiej. Są barierą rozwojową społeczeństwa.Konieczna jest ich strukturalna przebudowa nadajaca im parametry współczesnego miasta. Osią tego procesu reurbanizacji staje się kwestia wykształcenia w nich miejskiego systemu przestrzeni publicznych. W konstruowaniu innowacyjnych programów transformacji osiedla użyteczna staje się analiza doświadczeń byłej NRD z ostatnich 15. lat. Jest to jak dotąd jedyne państwo byłego bloku wschodniego, które podjęło działania w obszarach wielkich osiedli.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi