Jakość transmisji sygnałów mowy w systemie gsm z hoppingiem częstotliwościowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość transmisji sygnałów mowy w systemie gsm z hoppingiem częstotliwościowym

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu hoppingu częstotliwościowego na polepszenie charakterystyk jakościowych systemu GSM dla transmisji sygnałów mowy. Dotyczą one podstawowego parametru służącego do oceny jakości transmisji, jakim jest stopa błędów. W badaniach uwzględniono różne liczby częstotliwości nośnych uczestniczących w hoppingu, prędkości przemieszczania się terminali i środowiska propagacyjne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Rutkowski D., Żurek J.: Jakość transmisji sygnałów mowy w systemie gsm z hoppingiem częstotliwościowym// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi