Jakość w pomorskim - Biznes i uczelnia w dążeniu do jakości/ Nowy Model EFQM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość w pomorskim - Biznes i uczelnia w dążeniu do jakości/ Nowy Model EFQM

Abstrakt

W dniu 8.10.2021 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbyła się konferencja pt. „Biznes i uczelnia w dążeniu do jakości”. Organizatorami wydarzenia była Katedra Inżynierii Zarządzania i Jakości Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (PG), firma Flex oraz Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia (ECD). Celem spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń oraz określenie kierunków współpracy biznesu i uczelni w ramach działań projakościowych. Podczas konferencji poruszono temat modelu EFQM (Prof. Dr hab. Arkadiusz Wierzbic) oraz Pomorskiej Nagrody Jakości (Paulina Orłowska - NOT w Gdańsku). Model EFQM jest rozpoznawalnym na całym świecie narzędziem wspierającym organizacje w ich zarządzaniu i doskonaleniu wyników. Model buduje podstawy do osiągania długoterminowego sukcesu oraz zrównoważonego rozwoju organizacji. Model EFQM co jakiś czas jest doskonalony, tak by zapewnić jego adekwatność do potrzeb organizacji.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Biuletyn Informacyjny PR FSNT NOT w Gdańsku strony 25 - 27,
ISSN: 2300-4347
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Wendt A.: Jakość w pomorskim - Biznes i uczelnia w dążeniu do jakości/ Nowy Model EFQM// Biuletyn Informacyjny PR FSNT NOT w Gdańsku -,iss. 36 (2021), s.25-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 96 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi