Jakość wód Potoku Oliwskiego i rzeki Redy oraz ich wpływ na przybrzeżne kąpieliska w aspekcie nowych przepisów prawnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość wód Potoku Oliwskiego i rzeki Redy oraz ich wpływ na przybrzeżne kąpieliska w aspekcie nowych przepisów prawnych.

Abstrakt

Charakterystyka rejonów Potoku Oliwskiego i rzeki Reda. Potencjalne źródła zanieczyszczeń badanych obszarów. Aspekty prawne dotyczące oceny jakości wód powierzchniowych i wody w morskich kąpieliskach przybrzeżnych. Badania fizykochemiczne i zanieczyszczenia mikrobiologiczne analizowanych cieków oraz ich wpływ na wody przybrzeżne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 91 - 101,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Tarasewicz K., Łuczkiewicz A., Jankowska K.: Jakość wód Potoku Oliwskiego i rzeki Redy oraz ich wpływ na przybrzeżne kąpieliska w aspekcie nowych przepisów prawnych.// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 2 (2013), s.91-101
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi