Jakość wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych w świetle norm europejskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych w świetle norm europejskich

Abstrakt

W artykule określono kryteria jakościowe dla budowlanych konstrukcji stalowych. Przeprowadzono porównanie norm europejskich oraz szeregu norm narodowych dotyczących wytwarzania i montażu budowlanych konstrukcji stalowych. Szczególną uwagę poświęcono normom niemieckim, charakteryzującym się całkowicie odmiennym podejściem do zagadnienia tolerancji. Podkreślono potrzebę rozwiązań systemowych w opracowaniu systemu klas tolerancji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo nr 58, strony 687 - 688,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Urbańska-Galewska E.: Jakość wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych w świetle norm europejskich// Inżynieria i Budownictwo. -Vol. 58., nr. 12 (2002), s.687-688
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi