Jakościowa identyfikacja pierścieni izocyjanurowych w elastomerach uretanowo-izocyjanurowych i w ich hydrolizatach. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakościowa identyfikacja pierścieni izocyjanurowych w elastomerach uretanowo-izocyjanurowych i w ich hydrolizatach.

Abstrakt

Stwierdzono, że metodą ATR nie można zrealizować wiarygodnej jakościowej identyfikacji pierścieni izocyjanurowych bezpośrednio w elastomerach uretanowo-izocyjanurowych (EUI). Identyfikacja taka staje się możliwa dopiero na podstawie analizy produktów hydrolizy EUI w środowisku kwaśnym. Przeprowadzono ją metodami FT-IR, C NMR i HPLC w połączeniu z UV.....

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Polimery nr 48, strony 371 - 374,
ISSN: 0032-2725
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Samborska-Skowron R., Balas A.: Jakościowa identyfikacja pierścieni izocyjanurowych w elastomerach uretanowo-izocyjanurowych i w ich hydrolizatach. // Polimery. -Vol. 48., nr. 5 (2003), s.371-374
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi