Jednolita synteza diagnostycznych generatorów resztowych oparta na lewej strukturze własnej obserwatora. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jednolita synteza diagnostycznych generatorów resztowych oparta na lewej strukturze własnej obserwatora.

Abstrakt

W pracy prezentuje się jednolitą posadowioną geometrycznie metodę projektowania generatorów resztowych statycznie odprzęgniętych od zakłóceń, która prowadzi do sub-optymalnych rozwiązań problemu odpornego dopasowania ich struktury własnej, zakładającego realizację ustalonego zbioru wartości własnych. Odporność tego podejścia dotyczy dostatecznie dobrego uwarunkowania numerycznego projektowanej macierzy wektorów własnych.W pracy proponuje się oryginalną koncepcję dogodnej parametryzacji odpowiedniej osiągalnej przestrzeni własnej (wektorów własnych) oraz wprowadza nowe warunki gwarantujące odprzężenie od zakłóceń, które wyrażają się jedynie w kategoriach lewych wektorów własnych macierzy przejścia stanów systemu obserwacji detekcyjnej.Rozwiązany problem projektowy całkowicie statycznego odprzęgania obserwatora od zakłóceń należy traktować jako zalecany skuteczny etap wstępnego postępowania w ramach kompletnej procedury syntezy generatorów detekcyjnych. Przedstawione przykłady numeryczne ilustrują efektywność proponowanej metody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Suchomski P., Kowalczuk Z.: Jednolita synteza diagnostycznych generatorów resztowych oparta na lewej strukturze własnej obserwatora. // // Pomiary Automatyka Kontrola / ed. T.Uhl. - **2005, nr 9 bis. - Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2005. - S. 63-67 : 3 rys. -Bibliogr. 6 poz. Zawiera: Wydanie specjalne dodatkowe / pod red. Macieja Kościelnego. - Diagnostyka Procesów Przemysłowych : VII krajowa konferencja naukowo - techniczna, Rajgród, 12-14 września 2005. - ISSN 0032-4110. -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi