Jednostronna euroizacja - sposób na uzyskanie stabilnej waluty, na przykładzie Kosowa i Czarnogóry - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jednostronna euroizacja - sposób na uzyskanie stabilnej waluty, na przykładzie Kosowa i Czarnogóry

Abstrakt

Jednostronna euroizacja nie budzi sprzecznych emocji, gdyż proces ten jest możliwy tylko w przypadku krajów spełniających szczególne warunki, w tym powinna to być stosunkowo mała i otwarta gospodarka, przebyte doświadczenie hiperinflacji, stosunkowo niewysokie dochody z seniorażu, czyli renty menniczej, oraz odpowiednio wysokie rezerwy walutowe. Artykuł przedstawia pozytywne efekty wprowadzenia nowego środka płatniczego w drodze jednostronnej euroizacji i ich oddziaływanie na sytuację gospodarczą w tych krajach, nie będącymi członkami Unii Gospodarczo - Monetarnej, na przykładzie Kosowa i Czarnogóry.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 140 - 150,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kubiszewska K.: Jednostronna euroizacja - sposób na uzyskanie stabilnej waluty, na przykładzie Kosowa i Czarnogóry// Pieniądze i Więź. -., nr. Nr 3(48) (2010), s.140-150
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi