„Jeśli my zapomnimy, kto będzie pamiętał?". Dzieło sztuki jako manifestacja postpamięci - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

„Jeśli my zapomnimy, kto będzie pamiętał?". Dzieło sztuki jako manifestacja postpamięci

Abstrakt

Tekst jest próbą ujęcia relacji między postpamięcią (lub inaczej ujmując - „pamięcią zastępczą”) a sztuką, przy czym szczególny akcent położono na sztuki wizualne. Dokonano analizy dzieł artystów młodszego pokolenia, podejmujących temat pamięci o Szoa (między innymi Libera, Bałka, Żmijewski, do pewnego stopnia Betlejewski), traktując je jako formy manifestacji postpamięci. Wychodząc z założenia, że analiza zjawisk artystycznych nie jest możliwa bez odniesienia do kontekstu społecznego, w którym powstaje sztuka, i jej społecznej odpowiedzialności, skonfrontowano prace artystów, którzy pamięć o Zagładzie uczynili przedmiotem działań artystycznych, z materialnymi śladami pamięci (w tym: Jedwabne, Kolno, Jeleniewo) tworzącymi społeczny kontekst sztuki, jej odbioru i debaty o niej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego strony 105 - 122,
ISSN: 1733-6716
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kabrońska J.: „Jeśli my zapomnimy, kto będzie pamiętał?". Dzieło sztuki jako manifestacja postpamięci// Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. -., nr. 35 (2015), s.105-122
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi