Język KQL jako realizacja idei języka SQL dla bazy wiedzy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Język KQL jako realizacja idei języka SQL dla bazy wiedzy

Abstrakt

W ramach inicjatywy semantic web rozwijane są systemy wnioskowania z wiedzy. Ciągle otwartym problemem są również języki dostępu do takich systemów. W artykule zaproponowano nowy język dostępu do zmodularyzowanych baz wiedzy, o cechach umożliwiających jego kompleksowe wykorzystanie w systemach zarządzania wiedzą, w sposób analogiczny do wykorzystania języka sql w systemach relacyjnych baz danych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
STUDIA INFORMATICA. SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE nr 31, strony 47 - 61,
ISSN: 1731-2264
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Piotrowski P., Waloszek A., Waloszek W., Zawadzka T.: Język KQL jako realizacja idei języka SQL dla bazy wiedzy// STUDIA INFORMATICA. SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. -Vol. 31., nr. Nr 2A (89) (2010), s.47-61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi