Jubileusz 30-lecia ''Inżynierii Morskiej i Geotechniki'' - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jubileusz 30-lecia ''Inżynierii Morskiej i Geotechniki''

Abstrakt

W artykule przedstawiono rys historyczny czasopisma, omówiono współpracę z jednostkami badawczymi, projektowymi i wykonawczymi, administracji państwowej i samorządowej oraz wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi. Przestawiono program działania na przyszłość.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 323 - 327,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Dembicki E.: Jubileusz 30-lecia ''Inżynierii Morskiej i Geotechniki''// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 5 (2009), s.323-327
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi