Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości

Abstrakt

Na negatywny obraz wymiaru sprawiedliwości w Polsce wpływa wiele czynników, m.in. brak skutecznej reformy, niestosowanie zasad etycznych przez niektórych jego uczestników, brak efektywnej współpracy pomiędzy konstytucyjnymi organami zajmującymi się sądownictwem, a także brak dbałości o wizerunek. W przypadku pojedynczego sądu, za część negatywnych wizerunkowo przypadków obniżających społeczne zaufanie do sądów odpowiada jego kadra menedżerska, do której autor zalicza prezesa i dyrektora, przewodniczących wydziałów i kierowników sekretariatów wydziałów lub oddziałów. Stosując modele służące ocenie kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach, proponuje by za kreowanie pozytywnego wizerunku sądu odpowiadali specjaliści do spraw zarządzania społeczną odpowiedzialnością sądu, lub też zarządzający jego relacjami z interesariuszami, dysponujący wiedzą z ekonomii, zarządzania, prawa i psychologii. Ważne jest również, podkreśla autor, aby strategie wizerunkowe były koordynowane na szczeblu centralnym oraz uwzględniały zmiany legislacyjne.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE strony 26 - 35,
ISSN: 1896-656X
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości// KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE. -., iss. 4(33) (2014), s.26-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 109 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi