Kalman filtering for 3d real time data visualisation of multibeam sonar records. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kalman filtering for 3d real time data visualisation of multibeam sonar records.

Abstrakt

Przedstawiono zastosowanie filtracji Kalmana do korekcji błędów systematycznych występujących w danych pochodzących z systemu wielozwiązkowego. Zaproponowano dwuetapową filtrację danych dla każdego wachlarza danych, która realizowana jest w czasie rzeczywistym. Zaprezentowano rezultaty wizualizacji dna morskiego przed i po filtracji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 6, strony 189 - 194,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Demkowicz J., Moszyński M.: Kalman filtering for 3d real time data visualisation of multibeam sonar records. // HYDROACOUSTICS. -Vol. 6., (2003), s.189-194
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi