Kampus nauki, techniki i sztuki - plany rozwoju przestrzennego kampusu Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kampus nauki, techniki i sztuki - plany rozwoju przestrzennego kampusu Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

Prezentacja głównych założeń oraz koncepcji planu rozwoju przestrzennego kampusu Politechniki Gdańskiej. Charakterystyka rozwiązań w zakresie budowania powiązań terenów kampusu ze środowiskiem, kształtowania przestrzeni publicznych oraz redukcji ruchu kołowego. Przedstawienie idei ukazania skanalizowanego obecnie Potoku Królewskiego i jego potencjału dla budowy charakterystyki kampusu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 98 - 104,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Nyka L.: Kampus nauki, techniki i sztuki - plany rozwoju przestrzennego kampusu Politechniki Gdańskiej// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.98-104
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi