Kapitał psychologiczny a współpraca zawodowa z obcokrajowcami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kapitał psychologiczny a współpraca zawodowa z obcokrajowcami

Abstrakt

Organizacje nastawione na rozwój odkrywają, że kapitał psychologiczny personelu ogrywa coraz ważniejsza rolę. Kapitał psychologiczny jest karawaną zasobów: skuteczności, elastyczności, nadziei i optymizmu, które wspierając się wzajemnie skutkują efektywnym funkcjonowaniem w pracy. Wielokulturowe środowisko pracy w swej naturze jest pełne specyficznych wymagań, które wymagają dodatkowych wysiłków. Jednak pozytywne efekty tej pracy sprzyjają wartości dodanej zarówno dla samych pracowników, a przede wszystkim dla organizacji. Celem rozdziału jest pokazanie roli karawany zasobów tworzących kapitał psychologiczny personelu mających zawodowe relacje z obcokrajowcami. W związku z tym przedstawiono istotę kapitału psychologicznego, a w dalszej kolejności w odniesieniu do modelu interakcji międzykulturowych ukazano rolę kapitału psychologicznego w środowisku wielokulturowym pracy odwołując się do badań jakościowych i ilościowych. Wyniki badań pokazują, że zasoby osobiste mają tendencję do występowania razem i wzajemnego wzmacniania się, prowadząc do poszerzania zasobów i wzrostu potencjału jednostki. W kontekście pracy w środowisku wielokulturowym przejawia się to w coraz lepszym prosperowaniu (uczenie się i witalność) i osiąganiu coraz większego dobrostanu zawodowego (dobrostan afektywny i satysfakcja z pracy). Pracownicy wskazywali na łączenie zasobów, takich jak skuteczność i optymizm czy nadzieja i elastyczność. W wielokulturowym środowisku pracy dla personelu większe znaczenie mają własne zasoby związane z zachowaniem (skuteczność i elastyczność) niż zasoby energetyczne (nadzieja i optymizm).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym strony 149 - 162
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Basińska B.: Kapitał psychologiczny a współpraca zawodowa z obcokrajowcami// Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym/ ed. M. Rozkwitalska ,Ł. Sułkowski Warszawa: Wolters Kluwer, 2016, s.149-162
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 217 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi