Kapusta - głowa…pełna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kapusta - głowa…pełna

Abstrakt

Kapusta biała jest jednym z najpopularniejszych przedstawicieli rodziny warzyw krzyżowych uprawianych w Polsce. Wśród głównych cech kapusty jako gatunku należy przede wszystkim wymienić:• zdolność do bioakumulacji zanieczyszczeń środowiskowych (w szczególności metali ciężkich, trwałych związków organicznych),• wytwarzanie wysokiej ilości związków siarkoorganicznych - fitozwiązków (glukozynolanów (GLS), indolowych pochodnych ich rozpadu, izotiocyjanianów).Powiązanie tych głównych cech stanowi główną oś projektu AGROBIOKAP, który od 2009 roku jest realizowany w ramach funduszy strukturalnych przez konsorcjum, w którego skład wchodzą Wydział Chemiczny PG, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie.W ramach badań określane są zależności pomiędzy poziomem stężeń wybranych zanieczyszczeń środowiskowych w glebach (metale ciężkie: Cd, Pb, Zn, Cu i Hg) a stopniem biosyntezy bioaktywnych fitozwiązków kapusty białej głowiastej uprawianej na tych glebach.Produktem końcowym projektu ma być opracowana technologia Biopreparatu, zawierającego w swoim składzie bioaktywne fito związki, który będzie mógł być stosowany jako naturalny (ekologiczny) środek ochrony roślin.W badaniach wykorzystane są uprawy trzech typów:• uprawa w warunkach ściśle kontrolowanych (fitotron), gdzie gleba jest skażana określonymi ilościami metali ciężkich (Cd i Zn), na poziomie dwóch stężeń: umiarkowanym i bardzo wysokim,• uprawa na gruntach zlokalizowanych w miejscach o różnym poziomie skażenia, na których w sposób kontrolowany uprawiana jest kapusta z powierzonych sadzonek,• uprawa w wybranych plantacjach, na których od kilku lat uprawiana jest kapusta co stanowił naturalny model areałów doświadczalnych, które mogą dostarczyć informacji na temat efektywności fitoremediacji na typowych polach.W ramach realizacji badań, wyżej wymienione uprawy będą prowadzone przez okres 3 lat (3 cykle).Uzyskane wyniki umożliwią określenie potencjału kapusty białej z jednej strony w procesie fitoremediacji a z drugiej w biofumigacji gleby.W trakcie wykładu przedstawiono szczegółowy opis projektu wraz z uzyskanymi wynikami badań z pierwszego roku jego realizacji.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Konieczka P.: Kapusta - głowa…pełna// Chemia żywi, ubiera , chroni: streszczenia, Ślesin, 16-18 maja 2011/ : , 2011,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi