Karta zawodowa inżyniera - legitymacja bez granic. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Karta zawodowa inżyniera - legitymacja bez granic.

Abstrakt

Przedstawiono działalność Europejskiej Federacji Inżynierskich Stowarzyszeń Narodowych FEANI. Omówiono zasady ubiegania się o tytuł Inżyniera Europejskiego oraz kartę zawodową inżyniera. Mija właśnie dwa lata od chwili rozpoczęcia wydawania inżynierom różnych specjalności europejskiej legitymacji zawodowej. Wskazano na rolę w tym zakresie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Sharakteryzowano również aktywność Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej SEFI w zakresie kształcenia inżynierów w Europie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nr 227-228, strony 43 - 45,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Barylski A.: Karta zawodowa inżyniera - legitymacja bez granic.// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -Vol. 227-228., nr. 1-2(227-228) (2015), s.43-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi