Kaskada - scenariusze analizy strumieni multimedialnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kaskada - scenariusze analizy strumieni multimedialnych

Abstrakt

Zaprezentowano podstawowe mechanizmy działania platformy KASKADA ze względu na wykonywanie usług prostych związanych z realizacją algorytmów analizy strumieni multimedialnych, jak również usług złożonych dotyczących wykonywania bardziej skomplikowanych scenariuszy. Rozpatrzono problemy implementacyjne na przykładzie scenariusza analizy strumieni z kamer wideo.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Scenariusze hierarchicznej klasteryzacji wykonywane w środowisku BeesyCluster) strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Proficz J.: Kaskada - scenariusze analizy strumieni multimedialnych// Przedsięwzięcia i usługi informacyjne. Praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych KASKBOOK,(Scenariusze hierarchicznej klasteryzacji wykonywane w środowisku BeesyCluster)/ ed. ed. Henryk Krawczyk, Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańskiej. Gdańsk: , 2010, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi