Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg

Abstrakt

W lipcu bieżącego roku zostało rekomendowane do stosowania przez Ministra Infrastruktury opracowanie WR-D-63, w którym zostały zawarte typowe konstrukcje nawierzchni dla dróg obciążonych bardzo lekkim ruchem oraz konstrukcje nawierzchni dla innych elementów dróg, obejmujących zatoki przystankowe, stanowiska postojowe, drogi manewrowe, drogi dla pieszych oraz drogi dla rowerów. W artykule przedstawiono zakres stosowania i ogólne założenia przyjęte w opracowaniu katalogu WR-D-63. Przedstawiono sposób przyjmowania konstrukcji nawierzchni oraz wybrane typowe nawierzchnie. Zwrócono uwagę na potrzebę opracowania katalogu WR-D-63, który stanowi uzupełnienie typowych konstrukcji nawierzchni przedstawionych w katalogach nawierzchni podatnych, półsztywnych i sztywnych z roku 2014.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 345 - 348,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2022
Opis bibliograficzny:
Jaskuła P., Alenowicz J., Dołżycki B.: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg// Drogownictwo -,iss. 10 (2022), s.345-348
Źródła finansowania:
  • ANALIZA JAKOŚCI TECHNICZNEJ PROJEKTÓW DROGOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 252 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi