Katechol - najważniejszy produkt pośredni szlaków biodegradacji węglowodorów aromatycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katechol - najważniejszy produkt pośredni szlaków biodegradacji węglowodorów aromatycznych

Abstrakt

Węglowodory aromatyczne to grupa toksycznych związków organicznych zdolnych do akumulacji w glebie i wodach gruntowych. Bardzo istotnym związkiem, ze względu na jego toksyczność oraz kluczowy udział w szlakach biodegradacji toksycznych węglowodorów aromatycznych, jest katechol. Katechol jest głównym intermediatem w szlakach biodegradacji węglowodorów monoaromatycznych. Pierścień katecholu ulega rozszczepieniu między dwiema grupami hydroksylowymi [rozszczepienie orto-], które przeprowadzane jest z udziałem 1,2-dioksygenaz katecholowych bądź w pozycji meta- w stosunku do pierwszej grupy hydroksylowej [rozszczepienie meta-], zachodzące z udziałem 2,3-dioksygenaz katecholowych. W efekcie tego rozszczepienia powstają związki alifatyczne, które przy udziale szeregu enzymów, zostają przekształcone do intermediatów cyklu Krebsa

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 12 strony 143 - 145
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Filipowicz N., Momotko M., Terebieniec A.: Katechol - najważniejszy produkt pośredni szlaków biodegradacji węglowodorów aromatycznych// Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 12/ ed. Krzysztof Piech Kraków: CREATIVETIME, 2018, s.143-145
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 504 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi