Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, cz. II Dzień dzisiejszy

Abstrakt

Opisano infrastrukturę oraz aparaturę, jaka dysponuje Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG, a także realizowane granty i zlecenia. Omówiono stan kadrowy oraz rodzaje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Katedrę, a także kierunki dyplomowania oraz studia podyplomowe, kursy i letnie szkoły ścisle związane z Katedrą.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach
Opublikowano w: Analityka: Nauka i Praktyka strony 68 - 70,
ISSN: 1509-4650
Język: polski
Rok wydania: 2018
wyświetlono 4 razy
Meta Tagi