Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność badawcza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność badawcza

Abstrakt

W Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych realizowane są różnorodne badania naukowe z zakresu korozji, ochrony przed korozją, inżynierii materiałowej i elektrochemii. Rozwijane są cyfrowe pomiary impedancyjne procesów elektrodowych, pomiary składowych harmonicznych oraz szumu elektrochemicznego. Rozwijane są metody badań impedancyjnych prowadzone w warunkach nieustalonych. W tym celu stosowane są metody łączne czasowo - częstotliwościowej analizy. Poza metodami elektrochemicznymi rozwijana jest technika nanowagi piezoelektrochemicznej, elipsometrii i emisji akustycznej. W katedrze projektuje się i bada nowe materiały elektrodowe oraz powłoki kompozytowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 211 - 216,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Darowicki K.: Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, działalność badawcza// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. 8 (2002), s.211-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi