Kategoria "profesjonalizmu" w opinii studentów zarządzania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kategoria "profesjonalizmu" w opinii studentów zarządzania

Abstrakt

W artykule podjęto próbę scharakteryzowania sposobu, w jaki studenci definiują pojęcie profesjonalizmu i określenia cech, które uznają za charakterystyczne dla osób które można określić mianem profesjonalistów. Materiał empiryczny pozyskano metodą sondażową, w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród studentów studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie. Wśród wniosków z badania, podkreślić należy przede wszystkim wysoką świadomość wśród studentów odnośnie istotnego znaczenia, jakie ma rzetelne i profesjonalne podejście pracownika w toku realizacji obowiązków zawodowych oraz umiejętność trafnego wskazania cech, które uznać można za profesjonalne. Należy jednak również podkreślić, iż ankietowani nie dostrzegają w swoim otoczeniu zbyt wiele osób, które określają mianem profesjonalistów.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego strony 421 - 433,
ISSN: 2450-7733
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Tomczak M.: Kategoria "profesjonalizmu" w opinii studentów zarządzania// STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. -., nr. 39, t. 4 (2015), s.421-433
Bibliografia: test
 1. Blachnik-Gęsiarz M., Szempruch J., Profesjonalizm a rozwój zawodowy nauczyciela, w: Pro- fesjonalne funkcjonowanie nauczyciela, red. J. Szempruch, Wydawnictwo WSL, Czę- stochowa 2010.
 2. Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 3. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 4. Gewirtz S., Mahony P., Hextall I., Cribb A., Policy, professionalism and practice: under- standing and enhancing teachers' work, w: Changing Teacher Professionalism. Inter- national trends, challenges and ways forward, red. S. Gewirtz, P. Mahony, I. Hextall, A. Cribb, Routledge, Londyn-Nowy Jork 2009.
 5. Jaremczuk K., Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa 2012. otwiera się w nowej karcie
 6. Klisiński J., Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Wydawnictwo Poli- techniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
 7. Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 8. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 9. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. Podręcznik ankietera, red. S. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
 10. Robson J., Teacher professionalism in further and higher education, Routledge, Nowy Jork 2006. otwiera się w nowej karcie
 11. Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo AE, Katowice 2003.
 12. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo TEST, Lublin 1994. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi