Kategoryzacja kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji w zakładach opieki zdrowotnej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kategoryzacja kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji w zakładach opieki zdrowotnej.

Abstrakt

Koszty działalności zakładów opieki zdrowpotnej są pokrywane w większości ze środków finansowych o charakterze publicznym.Opracowanie zawiera elementy decyzyjnego modelu rachunku kosztów, który w zarządzaniu jednostkami służby zdrowia może służyć podejmowaniu racjonalnych decyzji. W artykule ujęto opis ewolucji rachunku kosztów, klasyfikację kosztów umożliwiających podejmowanie decyzji zarządczych, zastosowanie kosztów w podejmowaniu decyzji krótko – i długookresowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Baran W.: Kategoryzacja kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji w zakładach opieki zdrowotnej. // . -., (2003), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi