Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku

Abstrakt

Rozprawa dotyczy niezwykle ważnego dla literaturoznawstwa i jednocześnie dla językoznawstwa japonistycznego zagadnienia, jakim jest geneza i proces formowania się japońszczyzny literackiej. Zagadnienie to, ujęte w rozprawie z perspektywy twórczości jednego autora, wybitnego poety, prozaika i zarazem teoretyka oraz krytyka poezji ery Heian - Ki no Tsurayuki, nie straciło swojej aktualności i zaprezentowana w pracy analiza może być niezwykle pomocna w wyjaśnieniu zagadki nader fascynującego zjawiska, jakim było współistnienie, a raczej współfunkcjonowanie w piśmiennictwie starojapońskim dwóch odrębnych systemów językowych - klasycznej chińszczyzny (w zasadzie w jej postaci średniochińskiej asymilowanej, a więc japonizowanej, coraz silniej fonetycznie) oraz japońszczyzny. Z tego punktu widzenia związki języka i literatury w piśmiennictwie powstałym na terenie dawnej Japonii zasługują zdecydowanie na uważną obserwację a, podjęcie tej problematyki przez autora rozprawy jest warte uznania.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 45 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
Publikacja monograficzna
Rok wydania:
2003
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.6084/m9.figshare.14420612.v4
Bibliografia: test
 1. rów dokonaną przez Tsurayukiego -nie chodziło o poetyckie odsłanianie tajników serca, lecz o bardzo przyziemne odsłanianie swojego ciała). otwiera się w nowej karcie
 2. Buddyzm nakazywał odprawiać post oczyszczający przez sześć dni w miesiącu: 8, 14, 15, 23, 29 i 30 dnia każdego miesiąca (stąd też termin buddyjski zśiśf 0 rokusainichi 'sześć dni asce- zy'). Post taki polegał na powstrzymaniu się od potraw mięsnych i spożywaniu wyłącznie jarzyn. " Czyli po godzinie pierwszej po południu. Pora Konia muma no toki trwała od godziny jede nastej do trzynastej. otwiera się w nowej karcie
 3. Tai to rodzaj morskiego leszcza. otwiera się w nowej karcie
 4. W oryginale: kakaru koto naho arinu. Jest to kolejny z autotematycznych komentarzy wple cionych w tekst, świadczący o naddanym uporządkowaniu w strukturze Pamiętnika z Tosy, co należy postrzegać jako jeden z wyznaczników literackości dzieła. Por. również 8 dzień 2 miesiąca. 69 Święto azukigayu ('ryż gotowany z fasolą azuki') przypadało na 15 dzień pierwszego mie siąca, czyli pełnię księżyca (mochitsuki) według kalendarza księżycowego. Spożycie tejże potrawy w ten dzień miało uchronić od zła przez cały rok. otwiera się w nowej karcie
 5. Gra słów oparta na wyrażeniu kuchi oshiku (forma przysłówkowa od przymiotnika kuchi oshi 'żałosny, wywołujący żal', a także 'nudny, bezsensowny'), gdzie element tego frazeologizmu kuchi 'usta' wchodzi w relacje z poprzednią frazą: azukigayu niżu (dosł. 'usta tęsknią, żałują, że nie gotowano ryżu z fasolą azuki'). otwiera się w nowej karcie
 6. Czyli w Murotsu.
 7. Misaki to iu tokoro oznacza oczywiście przylądek Muroto (Murotozaki), jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc na szlaku z Tosy do stolicy. otwiera się w nowej karcie
 8. Gdy tak komponowali poematy, zaczęło świtać i Kapitan statku rzekł: "Pa trzcie, jak nagle zebrały się czarne chmury. Z pewnością zerwie się wichura. Zawróćmy nasz statek". Statek zawrócił do portu. Wtedy zaczęła się ulewa. Jakież to smutne. 18 dzień. Ciągle w tym samym miejscu. Morze jest wzburzone i dlatego sta tek nie wypływa. Dziś przed naszymi oczami -w pobliżu i w oddali -rozpo ścierają się przepiękne widoki76 * . Jednak tak jesteśmy zniecierpliwione tą prze rwą w podróży, że nie potrafimy o niczym innym myśleć. Mężczyźni -najwy raźniej dla otuchy -deklamują wiersze po chińsku. Statek nie odpływa, wszyst kich ogarnia smutek i oto pewien człowiek recytuje: 76 Nagły zachwyt narratora nad malowniczym klifowym wybrzeżem (choć od 11 dnia statek stoi wciąż w tej samej przystani w Murotsu) daje się wytłumaczyć tylko tym, że w 18 dniu podróż ni -podążając trochę na wschód -musieli dojrzeć przepiękny, skalisty cypel Muroto.
 9. Rzeczywistym autorem powyższych trzech wierszy był Ki no Tsurayuki. W utworach tych przejawił się ogromny kunszt poetycki Tsurayukiego. W pierwszej tanka poeta wykorzystał po równanie piany z bijących o skały fal morskich do padającego śniegu, który "pada wciąż, na pory roku nie bacząc" toshitsuki o itsu to mo wakanu yuki. W drugim utworze piana morska przyrówna na została do bielejących kwiatów śliwy -ponieważ jednak jest to tylko porównianie, kwiaty te nie są zwiastunem ani pojawienia się słowików, ani nadejścia wiosny (bardzo częsty topos w poezji starojapońskiej -kwiaty śliwy i słowik symbolizowały wiosnę). Ostatni utwór należy interpretować jako podsumowanie dwu poprzednich -poeta precyzyjnie połączył w nim wykorzystane we wcze śniejszych tankach tropy stylistyczne. Wszystkie trzy utwory wykorzystują ponadto kakekotoba zbudowane na bazie czasownika yosu/yoru -iso buri no yosuru iso ni wa, kaze ni yoru nami no iso ni wa czy też wreszcie juku kaze zo yosetsutsu hito o. otwiera się w nowej karcie
 10. Antologia literatury chińskiej, red. Witold Jabłoński, PWN, Warszawa 1956. otwiera się w nowej karcie
 11. Боронина Ирина А., Поэтика классического японского стиха (VHI-XIII со.), Издательство Наука, Москва 1978.
 12. WHS ГДВм • Cao Pi, Dian lun. Lun wen (Eseje. O literaturze), publikacja internetowa zamieszczona na stronie: ifäfsniMi Xin Yu Si (Nowe prądy językowe), http://www.xys.org/xys/classics/prose/guwen_guanzhi/guwen606.txt, administracja: Wang Liqi, data umieszczenia na stronie: 19.08.1998, odczyt ze strony www: 29.09.2002.
 13. О'ФЭЕ iXitVÄj Chügoku rekishi bunka jiten (Encyklopedia historii i kultu ry chińskiej), red. Meng Qingyuan, Shinchösha, Tokio 1998.
 14. FM-O'Ennin, Nittö guhö junrei köki (Zapiski z pielgrzymki do Chin w poszukiwaniu oświecenia), red. Fukaya Ken'ichi, Chüö köronsha, Tokio 1990.
 15. The Eather -Daughter Plot. Japanese Literary Women and the Law of the Father, ed. by Rebecca L. Copeland i Esperanza Ramirez-Christensen, University of Hawa- i'i Press, Honolulu 2001. otwiera się w nowej karcie
 16. Dialogi konfucjańskie, tłum. Mieczysław J. Künstler, Ossolineum 1976.
 17. Dziesięć tysięcy liści. Antologia literatury japońskiej, red. Wiesław Kotański. PWN, Warszawa 1961.
 18. Eberhard Wolfram, Symbole chińskie, TAiWPN Universitas, Kraków 1996.
 19. Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, PWN, Warszawa 2001.
 20. ГЙ?иЙТ Fujihira Haruo, Karonshü -Kaisetsu (Wstęp do "Antologii prac z teorii wiersza"), [w:] Nihon koten bungakti zenshii. t. 50, Shógak- kan, Tokio 1975, s. 5-34. otwiera się w nowej karcie
 21. O'WrJ Fujiwara no Kintö, Shinsen ziünö (Nowy wybór interpreta cji trudnych strof), publikacja internetowa zamieszczona na stronie: Ш Kokubungaku Kenkyü Shiryókan (Narodowy Instytut Badań Li terackich), http://www.nijl.ac.jp, wg wydania: Karonshü. Shinsen zuinö. red. Hisa- matsu Sen'ichi, odczyt ze strony www: 29.09.2002.
 22. 0"?n^fÄ,nnJ Fujiwara no Kintö, Waka kuhon (Dziewięć stopni stylu poezji), publikacja internetowa zamieszczona na stronie: [H Koku bungaku Kenkyü Shiryókan (Narodowy Instytut Badań Literackich), http://www.nijl.ac.jp, wg wydania: Karonshü. Waka kuhon, red. Hisamatsu Sen'ichi, odczyt ze strony www: 01.10.2002.
 23. №ЦЖ! Й BEJ Fujiwara no Michinaga, Midó kampaku ki (Zapiski Wielmożnego Kanclerza), red. Minegishi Akira, Kumifuru shoin, Tokio 1995. otwiera się w nowej karcie
 24. Горегляд Владислав H., Дневники и эссе в японской литературе Х-Х111 вс..
 25. Издательство Наука, Москва 1975.
 26. Горегляд Владислав Н., Ku-но Цураюки, Издательство Наука. Москва 1983.
 27. tl' Г¿НЁ El Hagitani Boku, "Tosa nikki" wa karonsho ka? (Czy "Pamiętnik z Tosy" jest poetyką normatywną?), [w:] Kokugo to kokubungaku. nr 6, Tokio 1948.
 28. Hagitani Boku. Murasaki Shikibu no dasoku, Tsurayuki no isamiashi (Murasaki Shikibu popadła iv przesadę, a Tsurayuki się przeliczył), Shinchósha, Tokio 2000.
 29. Г H BE • iTJ Horiuchi Hideaki, Nikki, kikó bungaku (Literatura pamiętnikarska i dzienniki z podróży), [w:] Kenkyii shiryó nihon koleń bungaku, t. 9
 30. Nikki, kikó bungaku, Meiji shoin, Tokio 1984, s. 1-4.
 31. Гф'Й'СО 0 BE • лЯПгЗ Horiuchi Hideaki, Chiiko no nikki. kikó (Średnio wieczne pamiętniki i dzienniki z podróży), [w:] Kenkyu shiryó nihon koten bungaku, t. 9 Nikki, kikó bungaku, Meiji shoin, Tokio 1984, s. 5-6.
 32. BEJ Ikeda Naotaka, Chilko no kambun nikki (Średnio wieczne dzienniki chińskojęzyczne), [w:] Kenkyu shiryó nihon koten bungaku, l. 9
 33. Nikki, kikó bungaku, Meiji shoin, Tokio 1984, s. 7-15.
 34. ЙШЗё-Гймгий!-ITWRrm SWWS Kato Kóichi. Ki no Tsurayuki no hyógen -dójidai ni okeru ruiji hyógen to no hikaku kara (Frazeologia u Ki no Tsurayukiego -zestawienie z ówcześnie używanymi wyraże niami synonimicznymi), [w:] Waka bungaku kenkyu, nr 71, Waka bungakukai, Tokio 1995, s. 1-12.
 35. ЛИлШШн] r±fe0sE (fc1? «W-ПП (fen) fe (fo'Q ITS) otwiera się w nowej karcie
 36. i UXj Kato Koji, "Tosa nikki" 'arikeru onna wara wa' no kaishaku ni tsuite -'arishi' to 'arikeru ' no kino no sai o tegakari to shite (O interpretacji wyrażenia 'owa dziewczynka' z "Pamiętnika z Tosy" - z. perspektywy różnicy funkcjonalnej pomiędzy 'arishi' a 'arikeru'), [w:] Jimbun ka- gaku ronshd, 1. 30, Shinshu Daigaku Jinbun Gakubu, Matsumoto 1996, s. 173-182.
 37. Keene Donald, Anthology of Japanese Literature, Charles E. Tuttle Comp., Tokyo 1956.
 38. Keene Donald, Seeds in the Heart: Japanese Literature from the Earliest Times to the Late Sixteenth Century, Henry Holt & Co., New York 1993.
 39. BECOinłł&fjłBlglj Kikuta Shigeo, Tsurayuki no hitan -" Tosa nikki" no seishinteki kózu (Smutek и Tsurayukiego -o psychologicznej konstrukcji "Pamiętnika z Tosy"), [w:] Bungei kenkyu, nr 133, Nihon Bungei Ken- kytikai, Sendai 1993, s. 1-11.
 40. Ki no Tsurayuki, Kanajo, czyli przedmowa do Kokinshu, przekł. Krzysztof Olszew ski, [w:] "Japonica", nr 13/2000, Zakład Japonistyki i Koreanistyki UW, Warszawa 2000, s. 159-175.
 41. Ki no Tsurayuki, Pamiętnik z Tosy, przekl. Krzysztof Olszewski, [w :] "Japonica", nr 15/2002, Zakład Japonistyki i Koreanistyki UW, Warszawa 2002, s. 143-179.
 42. Ki no Tsurayuki, The Tosa Diary, transl. by William N. Porter, Charles E. Tuttle Co., Tokyo 1981.
 43. [TWŻMJ Ki no Tsurayuki, Tsurayukishii (Zbiór Tsurayukiego), publikacja internetowa zamieszczona na stronie: =L-5 ^Fjif Heian shikashü. Eika nendaijun ni yoru Heianchö shimpen shikashü (Prywatne antologie poezji z okresu Heian. Antologie poezji z okresu Heian w po rządku chronologicznym), http://member.nifty.ne.jp/sigeta/kareki.html, administra cja: Shigeta Satomi, data umieszczenia na stronie: 01.04.1999, odczyt ze strony www: 17.09.2002.
 44. ITirBn XäiftJ Kogo daijiten (Wielki słownik języka starojapońskiego), red. Naka- da Norio, Shögakkan, Tokio 1989. otwiera się w nowej karcie
 45. ITAnałoiSJ] Kogo shüi (Pokłosie z dawnych słów), red. Nishimiya Kazutami, Iwanami shoten, Tokio 2001. otwiera się w nowej karcie
 46. FAł-SEj Kojiki (Księga dawnych wydarzeń), red. Kurano Kenji, Iwanami shoten, Tokio 1963.
 47. Kojiki czyli Księga Dawnych Wydarzeń, przekl. Wiesław Kotański, PIW, Warszawa 1986.
 48. Kokinshü. A Collection of Poems Ancient and Modern, transl. & ed. by Laurel Ra- splica Rodd and Mary Catherine Henkenins, Princeton University Press, Princeton 1984.
 49. IT"Sf Kokin wakashü (Zbiór pieśni dawnych i współczesnych), red. Sacki Umetomo, [w:] Nihon koten bungaku taikei, t. 8, Iwanami shoten, Tokio 1958. otwiera się w nowej karcie
 50. If IS lafś. Sift J Kokugo daijiten, (Wielki słownik języka ojczystego), praca zbiór., Shögakkan, Tokio 1989.
 51. Kordzińska-Nawrocka Iwona, Poezja miłosna Ki-no Tsurayukiego, [w:] . otwiera się w nowej karcie
 52. Japonica", nr 3/1994, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995, s. 115- 124.
 53. ITłlSWiC^SŚHj Közen Hiroshi, Chügoku no bungaku riron (Teoria literatury iv Chinach), Chikuma shobö, Tokio 1988.
 54. Közen Hiroshi, Views of Literature in Medieval China: From the Six Dynasties to the Tang, [w:] "Acta Asiatica" 70, The Töhö Gakkai, Tokyo 1996, s. 1-19.
 55. K'ii Jiianapieśni z Cz 'u, red. Witold Jabłoński, PWN. Warszawa 1958.
 56. Künstler Mieczysław J., Mitologia chińska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. Warszawa 1985.
 57. Künstler Mieczysław J., Języki chińskie. Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2000.
 58. 0"i'L'IKr?J Liu Xie, Wen xin diao long (Umysł literacki a rzeźbienie smo ków), publikacja internetowa zamieszczona na stronie: Xin Yu Si (Nowe prą dy językowe), http://www.xys.org/classics/criticism/wenxin_diaolong.htm, admini stracja: Wang Liqi, data umieszczenia na stronie: 19.08.1998, odczyt ze strony www: 29.09.2002.
 59. ITite 0 nSj Matsumura Seiichi, "Tosa nikki" -kaisetsu (Wstęp do "Pamiętnika z Tosy"), [w:] Nihon koten bungaku zenshü, t. 9, Shögakkan, Tokio 1973, s. 5-26. otwiera się w nowej karcie
 60. McCullough Helen Craig, Brocade by Night: Kokin Wakashu and the Court Style in Japanese Classical Poetry, Stanford University Press, Stanford 1985.
 61. McGreal Ian P., Wielcy myśliciele Wschodu, oprać. Ian P. McGreal, Wydawnictwo al. fine, Warszawa 1997.
 62. Melanowicz Mikołaj, Literatura japońska. Od J7 do połowy XIX wieku. PWN, War szawa 1994.
 63. Meli Mark, 'Aware' as a Critical Term in Classical Japanese Poetics. "Japan Review" 13, The International Research Center for Japanese Studies, Kyoto 2001, s. 67-91.
 64. @ lUofIT,i£itŻ J Mezaki Tokue, Ki no Tsurayuki, Yoshikawa Kobunkan, Tokio 1961.
 65. Ming Lai, A History of Chinese Literature. Cassell, London 1964.
 66. zki? P1Ł FKŹ.<T>iMŚrfaS^/ §1 O--fj J Mizutani Takashi, Ki no Tsurayuki no kanshi hydgen juyd no ichi hdhd (O jednym zc sposobów odczytania sinologizmów u Ki no Tsurayukiego), [w:] Chuko bungaku. nr 51. Chuko bungakukai, Tokio 1993, s. 11-19.
 67. Morris Ivan, Świat Księcia Promienistego, PIW, Warszawa 1973.
 68. [TAisCOii'M t Murai Yasuhiko, Bungei no sdsei to tenkai (Po wstanie i rozwój sztuki literackiej), Shibunkaku shuppan, Tokio 1991.
 69. Murase Toshio, Ki no Tsurayuki den no kenkyu (Studia nad legendą Ki no Tsurayukiego), Ofusha. Tokio 1981.
 70. IT'S'S^A-iBKŻj Murase Toshio, Kyutei kajin -Ki no Tsurayuki (Poeta dworski -Ki no Tsurayuki), Shintensha, Tokio 1987.
 71. Terumasa, Ki no Tsurayuki no mitate hydgen -jitsuzd to kyozd no niju eizd (Metafo ry u Ki no Tsurayukiego -obraz, rzeczywisty i pozorny jako dwie warstwy obrazowa nia), [w:] Kodai kenkyu, t. 28, Waseda kodai kenkyukai. Tokio 1995. s. 43-52.
 72. IT B Nihon kodai shizoku jimmei jiten (Słownik rodów i postaci z japońskiej starożytności), red. Sakamoto Taro, Yoshikawa Kóbunkan, To kio 1990. otwiera się w nowej karcie
 73. ir 0 AiriM-Nihon koleń bungaku daijiten (Wielki słownik klasycznej literatury japońskiej), praca zbiór., Iwanami shoten, Tokio 1984. otwiera się w nowej karcie
 74. Nihonshi jiten (Słownik historii Japonii), red. Nagahara Keiji, wyd. CD-Rom, Iwanami shoten, Tokio 2000. otwiera się w nowej karcie
 75. [T-H-RMJ Nijuichi daishii (21 cesarskich antologii poezji), red. Kokubungaku Kenkyu Shiryókan, płyta CD-Rom. Iwanami shoten, Tokio 1999.
 76. lllHUiK fife 03E : J Okubo Takaaki.
 77. Yamada Teruaki, "Tosa nikki" -hombun oyobi goi sakuin ("Pamiętnik z Tosy" - tekst oryginalny z indeksem słów). Kazama shoin, Tokio 1981.
 78. <b!llf it t Ono Hiroshi, Kagaku ishiki no hattatsu to " Kakyd hyóshiki" (Rozwój świadomości poetyckiej a " Wskazówki do kanonu pie śni"), [w:] Nihon bungaku zenshi. t. 1 Jódai, Gakutbsha, Tokio 1978, s. 399-412.
 79. Ono Susumu. The Origin of the Japanese Language, Kokusai Bunka Shinkokai, Tokyo 1970.
 80. Oshikochi no Mitsune. Mitsuneshu (Antologia wierszy Mit- sune), publikacja internetowa zamieszczona na stronie: 5 Heian shikashu. Eika nendaijun niyoru Heiancho shim- pen shikashu (Prywatne antologie poezji z okresu Heian. Antologie poezji z okresu Heian w porządku chronologicznym), http://member.nifty.ne.jp/sigeta/kareki.html. administracja: Shigeta Satomi, data umieszczenia na stronie: 01.03.1999, odczyt ze strony www: 29.09.2002.
 81. Пинус E., Классическая проза Японии -«Классическая проза Дальнего Восто ка». Художественная литература, Москва 1975, s. 503-518.
 82. Religa Małgorzata, Wczesna konfucjańska refleksja teoretycznoliteracka, nieopubli- kowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski.
 83. Рифтин Б., Китайская проза -«Кчассическая проза Дальнего Востока». Худо жественная литература, Москва 1975, s. 21-36.
 84. Rodziński Witold, Historia Chin, Ossolineum, Wrocław 1992.
 85. Shikyó (Księga Pieśni), red. Mekada Makoto, Kódansha, Tokio 2000.
 86. MiśtJ Suzuki Sadami, Nihon no 'bungaku' gainen (Ogólna koncepcja 'literatury' japońskiej), Sakuhinsha. Tokio 1998.
 87. Syromiatnikov Nikołaj A., Tlie Ancient Japanese Language, Nauka, Moskwa 1981.
 88. (ГАт"Tachibana no Narisue, Kokon chomonju (Zbiór zasłysza nych opowieści dawnych i dzisiejszych), publikacja internetowa zamieszczona na stronie: О Kokubungaku Kenkyu Shiryókan (Narodowy Instytut Badań Literackich), http://www.nijl.ac.jp, wg wydania: Kokon chomonjń, red. Shi- mada Yukio, odczyt ze strony www: 29.09.2002. otwiera się w nowej karcie
 89. Takei otwiera się w nowej karcie
 90. Mutsuo, " Tosa nikki" sakusei no katei to sono ikyo suru shiryó no kósei ni tsuite (Proces tworzenia " Pamiętnika z Tosy" a struktura historycznych materiałów dowo dowych), [w:] Nihongo кепкуй shoryóiki no sliiten, t. 2, Meiji shoin, Tokio 1996, s. 187-204.
 91. ФУЛ Г _tfr. 0 otwiera się w nowej karcie
 92. > Z. • hj Takeuchi Michiko, "Tosa nik ki" no tensu, asupekuto (Czas i aspekt w "Pamiętniku z Tosy"), [w:] Kokubungaku - kaisliaku to kanshó, nr 7, Shibundo, Tokio 1993, s. 62-68. otwiera się w nowej karcie
 93. Tókei Ferenc, Genre Theory in China In the 3rd -6'11 centuries (Liu Hsieh's Theory on Poetic Genres), Akademiai Kiadó, Budapeszt 1971.
 94. Ж Г0 IB ¿Z Tsukishima Hiroshi, "Tosa nikki" to kanbun kundoku (,. Pamiętnik z Tosy " a japońskie glosy do tekstów chińskich), [w:] Nihon no gengogaku. t. 7 Gengoshi, Taishukan shoten, Tokio 1981, s. 389-401.
 95. r±fc0Kli4'-tf, Tsumoto Nobuhiro, "Tosa nikki" wa naze, nan no tamę ni kakareta ka? (Po co i w jakim celu został na pisany "Pamiętnik z Tosy"?), [w:] Kokubungaku, nr 38, Gakutosha, Tokio 1993, s. 34-37.
 96. Tubielewicz Jolanta, Od Yamatai do Yamato. [w:] "Japonica", nr 7/1997. Zakład Japonistyki i Koreanistyki UW, Warszawa 1997, s. 13-26.
 97. Tubielewicz Jolanta, Na drodze do scentralizowanego państwa japońskiego (część II) , [w:] "Japonica". nr 9/1998. Zakład Japonistyki i Koreanistyki UW. Warszawa 1998, s. 11-25.
 98. Tubielewicz Jolanta, Na drodze do scentralizowanego państwa japońskiego (część III) , [w:] "Japonica", nr 10/1999. Zakład Japonistyki i Koreanistyki UW. Warszawa 1999, s. 9-27.
 99. Tubielewicz Jolanta, Wejście Japonii w okres Heian. [w:] "Japonica", nr 11/1999. Zakład Japonistyki i Koreanistyki UW, Warszawa 1999, s. 15-32.
 100. Tubielewicz Jolanta, Ostatnie błyski autorytetu cesarskiego, [w:] "Japonica", nr 13/2000, Zakład Japonistyki i Koreanistyki UW, Warszawa 2000, s. 11-23.
 101. Tubielewicz Jolanta, Rozkwit i schyłek rodu Fujiwara, [w:] .Japonica". nr 14/2001, Zakład Japonistyki i Koreanistyki UW, Warszawa 2001, s. 11-23.
 102. ITnmionWfiRj Uno Tetsuto, "Rongo" shinshaku {"Dialogi konfucjańskie " z. nowymi objaśnieniami), Kódansha, Tokio 2001. [90] 3śJ| • [T&ń • ? n- J red. Wang Yong, Kuboki Hideo, Nara, Heianchó no nicchu bunka kóryu -bukku ródo no shiten kara {Wymiana kulturowa pomiędzy Chinami a Japonią w okresach Nara i Heian -z punktu widzenia " szlaku ksiąg "). Nóbunkyó, Tokio 2001.
 103. t J Watanabe Hideo, "Tosa nikki" ni okeru waka no isó -yomu' to 'iu' {Język środowiskowy w wierszach występujących w "Pamiętniku z Tosy" -'czytać' a 'mówić'), [w:] Ron- shu chuko bungaku, t. 3 Nikki bungaku: Sakuhin ron no kokoromi, Kasama slioin. Tokio 1979, s. 13-27.
 104. i iUXtt-S-JI Watanabe Hideo, Heianchó bungaku to kambun sekai {Literatura epoki Heian a świat dzieł chińskojęzycznych), Benseisha, Tokio 1991. otwiera się w nowej karcie
 105. Wixted John T., A Study of Chinese Influences on the Kokinshu Prefaces, [w:] Kokin- shu. A Collection of Poems Ancient and Modern, transl. & ed. by Laurel Rasplica Rodd and Mary Catherine Henkenins, Princeton University Press, Princeton 1984.
 106. Wójcik Anna Iwona, Konfucjusz, seria "Nauka dla wszystkich" nr 471, PAN, Kra ków 1995. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi