Kierunek wzrostu strumienia mocy w układzie napędu i sterowania hydrostatycznego. Graficzne przedstawianie mocy strat energetycznych oraz mocy rozwijanych w elementach układu. Część I. Układy ze sterowaniem dławieniowym szeregowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kierunek wzrostu strumienia mocy w układzie napędu i sterowania hydrostatycznego. Graficzne przedstawianie mocy strat energetycznych oraz mocy rozwijanych w elementach układu. Część I. Układy ze sterowaniem dławieniowym szeregowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego

Abstrakt

Zaproponowano i uzasadniono wykres przedstawiający kierunek wzrostu strumienia mocy narastającej od wału lub tłoczyska silnika hydraulicznego do wału pompy, mocy narastającej w wyniku wymuszania przez moce strat energetycznych występujących w elementach układu i sterowania hydrostatycznego. Przedstawiono interpretację graficzną mocy strat energetycznych występujących w elementach układów, a także mocy rozwijanych przez te elementy. Dokonano analizy układu indywidualnego ze sterowaniem dławieniowym szeregowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego zasilanego pompą o stałej wydajności współpracującą z zaworem przelewowym w systemie stałego ciśnienia p... , układu indywidualnego ze sterowaniem dławieniowym szeregowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego zasilanego pompą o stałej wydajności współpracującą z zaworem przelewowym sterowanym w systemie w systemie zmiennego ciśnienia - p... , układu indywidualnego ze sterowaniem dławieniowym szeregowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego zasilanego pompą o zmiennej wydajności współpracującą z regulatorem w systemie stałego ciśnienia p... i układu indywidualnego ze sterowaniem dławieniowym szeregowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego zasilanego pompą o zmiennej wydajności współpracującą z regulatorem Load Sensing w systemie zmiennego ciśnienia p =var.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Napędy i Sterowanie strony 142 - 152,
ISSN: 1507-7764
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Paszota Z.: Kierunek wzrostu strumienia mocy w układzie napędu i sterowania hydrostatycznego. Graficzne przedstawianie mocy strat energetycznych oraz mocy rozwijanych w elementach układu. Część I. Układy ze sterowaniem dławieniowym szeregowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego// NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK TECHNICZNO-INFORMACYJNY. -., nr. nr 10(114) (2008), s.142-152
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi