Kierunki rozwoju technik transmisji w wielousługowych optyczno-miedzianych sieciach dostępowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kierunki rozwoju technik transmisji w wielousługowych optyczno-miedzianych sieciach dostępowych

Abstrakt

Referat przedstawia kierunki zmian w sieciach dostępowych, wykorzystujących linie miedziane i światłowodowe, prowadzące do uzyskania sieci oferujących pełny zestaw usług szeroko- i wąskopasmowych (FSAN). Celem takiej sieci jest udostępnianie jej użytkownikom usług, konwencjonalnych i nowych, z właściwym dla sieci telekomunikacyjnej poziomem jakości i niezawodności. Zmiany w sieciach dostępowych polegają na rosnącym udziale transmisji optycznej, rozpowszechnieniu transmisji o asymetrycznej przepływności dla linii miedzianych (ADSL), dążeniu do uzgodnienia technik transmisji i protokołów z sieciami szkieletowymi i metropolitalnymi (ATM, IP, warstwa optyczna). Kolejne warianty rozwojowe sieci dostępowej zmierzają do pełnej integracji, gdy wszystkie usługi będą realizowane przez wspólny węzeł usługowy.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Smoleński L.: Kierunki rozwoju technik transmisji w wielousługowych optyczno-miedzianych sieciach dostępowych// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi