Kilka uwag o ocenie stateczności zboczy. Część II: Analiza probabilistyczna. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kilka uwag o ocenie stateczności zboczy. Część II: Analiza probabilistyczna.

Abstrakt

W pracy przedstawiono koncepcję probabilistycznej oceny stateczności zboczy oraz krótko opisano podstawowe metody takiej analizy. Omówiono charakter losowości poszczególnych czynników wpływających na stateczność oraz podstawy matematycznego opisu stochastycznego ośrodka gruntowego. Podejście probabilistyczne zilustrowano na kilku prostych przykładach, wykazując jego praktyczną przydatność do bardziej niezawodnej oceny stateczności zboczy.

Autor (1)

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Przewłócki J.: Kilka uwag o ocenie stateczności zboczy. Część II: Analiza probabilistyczna.// . -., (2004), s.0-149
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi