Kilka uwag o regionalnych opracowaniach hydrogeologicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kilka uwag o regionalnych opracowaniach hydrogeologicznych

Abstrakt

Opracowania regionalne stanowią jeden z ważniejszych przejawów działalności hydrogeologicznej obok dokumentacji poświęconych ustalaniu zasobów ujęć podziemnych. Część z nich ogranicza się do ogólnego opisu warunków hydrogeologicznych, w licznych określa zasoby wód podziemnych, znaczna ich część poświęcona jest hydrogeochemii genezie wód podziemnych, a ostatnio ich ochronie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego strony 31 - 35,
ISSN: 0867-6143
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kozerski B.: Kilka uwag o regionalnych opracowaniach hydrogeologicznych// Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. -., nr. 400 (2002), s.31-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi