Kinetics of carrier recombination in amorphous solids - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kinetics of carrier recombination in amorphous solids

Abstrakt

Przeanalizowano zależność pomiędzy teoriami Simmonsa-Taylora oraz Rose´a, opisującą niestacjonarne procesy rekombinacji nośników nadmiernych, ich pułapkowania i uwalniania ze stanów zlokalizowanych. Równania Simmonsa-Taylora wyrażono w warunkach gęstości nośnika w stanach zlokalizowanych. Pokazano, że w pewnych przypadkach równania redukują się do równań Rose´a, odnoszących się do bimolekularnej lub monomolekularnej rekombinacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Visnyk Lviv Univ. s.Physics strony 162 - 167,
ISSN: 1024-588X
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Tomaszewicz W.: Kinetics of carrier recombination in amorphous solids// Visnyk Lviv Univ. s.Physics. -., nr. 35 (2002), s.162-167
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi