Klaster, inicjatywa klastrowa, powiązanie kooperacyjne - rozróżnienie pojęć - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Klaster, inicjatywa klastrowa, powiązanie kooperacyjne - rozróżnienie pojęć

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i omówienie podstawowych terminów używa-nych w praktyce gospodarczej, związanych z koncepcją klastrów: "inicjatywy klastrowej" i "po-wiązania kooperacyjnego". Terminy powyższe wymagają - zdaniem autorów - ciągłych refleksji ze względu na nierzadkie, niewłaściwe ich stosowanie. Autorzy artykułu odwołują się do powyż-szych pojęć, przedstawiają ich definicje i starają się w precyzyjny, jednoznaczny sposób zakreślić ich granice.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management nr Nr 37, strony 195 - 204,
ISSN: 1732-324X
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Lis A., Lis A.: Klaster, inicjatywa klastrowa, powiązanie kooperacyjne - rozróżnienie pojęć// Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. -Vol. Nr 37., (2011), s.195-204
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 157 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi