Klastry i inicjatywy klastrowe w gospodarce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Klastry i inicjatywy klastrowe w gospodarce

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi naukową refleksję nad doprecyzowaniem podstawowych pojęć z problematyki klasteringu. Autorzy dokonują prze-glądu i próby strukturyzacji najważniejszych podejść teoretycznych doty-czących gron oraz proponują ustalenie granic i warunków poprawnej używalności pojęć "klaster" i "inicjatywa klastrowa". Zdaniem autorów koncepcja klastra wymaga dopracowania teoretycznego, a przede wszyst-kim jednoznacznego określenia terminu "klaster".

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach strony 41 - 50,
ISSN: 2083-8611
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Lis A., Lis A.: Klastry i inicjatywy klastrowe w gospodarce// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. Nr 80 (2011), s.41-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi