Klastry wysokotechnologiczne na Mazowszu - wyniki badań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Klastry wysokotechnologiczne na Mazowszu - wyniki badań

Abstrakt

Artykuł zawiera główne wnioski z badań doktorskich koncentrujących się na występującej sieci powiązań w trójkącie: przedsiębiorstwa wysokiej technologii- nauka- regionalne i lokalne władze publiczne na Mazowszu. W wyniku przeprowadzonych badań w obrębie Obszaru Metropolitarnego Warszawy udało się zidentyfikować quasi-klastry: optyczny i informatyczny wraz ze wskazaniem braków w ich funkcjonowaniu i opisem przewidywanych kierunków rozwoju. W oparciu o metodę OECD przeanalizowane zostały podstawowe przepływy wiedzy w powyższych klastrach w formie: interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami high-tech a pozostałymi elementami regionalnego systemu innowacji, dyfuzji wiedzy i mobilności pracowników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Organizacja i Kierowanie strony 79 - 92,
ISSN: 0137-5466
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Włosiński W., Szerenos A.: Klastry wysokotechnologiczne na Mazowszu - wyniki badań// Organizacja i Kierowanie. -., nr. Nr 3 (125) (2006), s.79-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi