Klasyczne metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieci z obciążeniami roboczymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Klasyczne metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieci z obciążeniami roboczymi

Abstrakt

Zasadnicze znaczenie dla oceny skuteczności zerowania mają pomiary impedancji pętli zwarciowej, które często wykonuje się w pobliżu obciążenia roboczego sieci np. w pobliżu silnika. Sąsiedztwo czynnego odbiornika działa bocznikująco w stosunku do impedancji wewnętrznej układu zasilania, czyli mierzonej impedancji pętli zwarciowej, co może być przyczyną znacznego błędu pomiaru. W artykule przedstawiono wyniki analiz błędu pomiaru przy zastosowaniu klasycznych metod pomiarowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 674 - 676,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Klasyczne metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieci z obciążeniami roboczymi// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. 10/11 (2003), s.674-676
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi