Klasyfikacja polskich wschodnich i zachodnich obszarów przygranicznych na szczeblu NUTS 3 według poziomu rozwoju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Klasyfikacja polskich wschodnich i zachodnich obszarów przygranicznych na szczeblu NUTS 3 według poziomu rozwoju

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie poziomu rozwoju wybranych polskich podregionów. Spośród 22 jednostek na poziomie NUTS 3, których granica przynajmniej w części pokrywa się z lądową granicą państwa do badań wybrano 7 sąsiadujących z Republiką Federalną Niemiec i Ukrainą. Do oceny poziomu rozwoju zastosowano standardowy zestaw mierników używany do porównań międzyregionalnych, który nieznacznie zmodyfikowano. Porównywalność danych uzyskano dzięki procedurze normalizacji danych. Podregiony uszeregowano w zależności od wielkości wskaźnika miary syntetycznej, który był największy w podregionach zachodnich, w obrębie których zlokalizowane są miasta pełniące funkcje administracyjne (gorzowski i zielonogórski), a najmniejszy na terenach należących do województwa lubelskiego (chełmsko-zamojski) i podkarpackiego - przemyski.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług nr nr 620, strony 423 - 432,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Klasyfikacja polskich wschodnich i zachodnich obszarów przygranicznych na szczeblu NUTS 3 według poziomu rozwoju// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -Vol. nr 620., nr. nr 61 (2010), s.423-432
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi