Klasztor dominikanów przy kościele św. Piotra i Pawła w Chełmnie. Stan zachowania na początku XIX w. i zagospodarowanie terenu po jego rozbiórce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Klasztor dominikanów przy kościele św. Piotra i Pawła w Chełmnie. Stan zachowania na początku XIX w. i zagospodarowanie terenu po jego rozbiórce

Abstrakt

Celem artykułu jest przestrzenna rekonstrukcja zburzonego w latach 30. XIX w. klasztoru dominikanów w Chełmnie. Podstawą studiów są prowadzone przez autora badania architektoniczne oraz szeroka kwerenda archiwalna, która pozwoliła odnaleźć nowe źródła do dziejów obiektu (plany administracji pruskiej w związku z kasatą lat 30. XIX w. oraz akta budowlane gminy protestanckiej osadzonej w kościele po odebraniu go katolikom). W artykule omówiono dotychczasowy stan badań i podjęto polemikę z najnowszą pracą M. Jakubek-Raczkowskiej, J. Raczkowskiego i P. Olińskiego dotyczącej klasztorów na ziemi chełmińskiej. Wykazano, że możliwe jest ustalenie relacji przestrzennych i układu pomieszczeń w klasztorze w latach 30. XIX w., a także - dzięki konfrontacji źródeł pisanych z wynikami badań architektonicznych - badania nad wcześniejszymi przekształceniami przestrzennymi zabudowań (co jednak wykracza poza zakres artykułu). Wyniki badań stanowić będą podstawę ewentualnie prowadzonych w przyszłości badań archeologicznych, a także uzupełniają istotny brak wiedzy o zabudowie mendykantów w Chełmnie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Tabularium Historiae strony 77 - 100,
ISSN: 2543-8433
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Samól P.: Klasztor dominikanów przy kościele św. Piotra i Pawła w Chełmnie. Stan zachowania na początku XIX w. i zagospodarowanie terenu po jego rozbiórce// Tabularium Historiae -, (2020), s.77-100
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi