Kogeneracja gazowa w nowych uwarunkowaniach po implementacji dyrektywy europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kogeneracja gazowa w nowych uwarunkowaniach po implementacji dyrektywy europejskiej

Abstrakt

Omówiono krajowe uregulowania dotyczące obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Przeanalizowano mechanizm obrotu świadectwami pochodzenia energii. Omówiono preferencje przyjęte dla wsparcia małych układów skojarzonych wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Rynek Gazu 2007 : praca zbiorowa strony 137 - 145
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Bućko P.: Kogeneracja gazowa w nowych uwarunkowaniach po implementacji dyrektywy europejskiej// Rynek Gazu 2007 : praca zbiorowa/ ed. pod redakcją Janusza Kotowicza. Lublin: Wydawnictwo KAPRINT, 2007, s.137-145
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi