Kombinowana siłownia okrętowa z silnikiem tłokowym wolnoobrotowym z turbiną mocy i turbiną parową - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kombinowana siłownia okrętowa z silnikiem tłokowym wolnoobrotowym z turbiną mocy i turbiną parową

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję układu kombinowanego, algorytm i obliczenia poszczególnych podukładów: turbodoładowania, turbiny mocy i obiegu turbiny parowej. Przedstawiono założenia i przyjęte ograniczenia do obliczeń, jak również niektóre parametry układu skonfrontowano z badaniami eksperymentalnymi dostępnymi w literaturze. Optymalizację energetyczną całej kombinowanej siłowni okrętowej przeprowadzono tylko z punktu termodynamicznego. Nie zajmowano się analizą techniczno-ekonomiczną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie strony 117 - 129,
ISSN: 0209-2069
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Dzida M., Mucharski J.: Kombinowana siłownia okrętowa z silnikiem tłokowym wolnoobrotowym z turbiną mocy i turbiną parową// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. -., nr. 71 (2003), s.117-129
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi